Citrátový (Krebsův) cyklus je sled reakcí, které najdeme v centru metabolické mapy. Při jedné otočce cyklu z degradace jedné molekuly acetyl-CoA vznikají tři molekuly NADH, jedna molekula FADH2 a jedna molekula GTP. Z jedné molekuly NADH se získá 2,5 molekuly ATP, z jedné molekuly FADH2 vzniká 1,5 molekuly ATP + 1 GTP, tedy ze jedné molekuly acetyl-CoA vznikne 10 molekul ATP (3x 2,5 + 1x 1,5 + GTP). Průběh cyklu:

Krebsův cyklus
  • Vznik citrátu z oxalacetátu a acetyl-CoA je ireverzibilní, výrazně exergonická reakce, při které se uvolní -32,2 kJ/mol energie.
  • FADH2 vzniklé z ze sukcinátu vstupuje do dýchacího řetězce přes komplex II.