Definice – chronický nezánětlivý muskuloskeletální syndrom s plošnou bolestivostí a napětím se zvýšenou citlivostí na tlak, který nemá zjevný podklad v synovitidě ani myozitidě. Příčina je buď neznámá, nebo provází jiné revmatické choroby. Pacienti často současně trpí psychickými nebo psychosomatickými chorobami. Prevalence je 1:50, nejčastěji postiženy ženy ve věku  40 – 70 let.

Patofyziologie – podstata obtíží není známa, bolest se vysvětluje centrální senzibilací.

Klinický obraz – anamnéza obtíží je > 3 měsíce. Hlavním problémem jsou generalizované chronické muskuloskeletální bolesti spojené s pocitem ztuhlosti. Maximum obtíží bývá ráno, kdy přetrvávají cca dvě a půl hodiny, a večer po pracovním zatížení s kolísáním jejich intenzity v čase (měsíce až roky). Subjektivní vnímání bolestí bývá značně intenzivní a zhoršuje se ve vlhkém a chladném počasí. Z celkových příznaků je nápadný pocit chronické únavy a vyčerpanosti i po několikahodinovém spánku. K hlavním psychosomatickým projevům patří špatný spánek, dysforie, závratě, poruchy paměti, parestezie, úzkost, deprese, bolesti hlavy (často charakteru migrén), včetně funkčních orgánových syndromů. Nález myogelóz je nespecifický, naopak poměrně specifický je průkaz palpační bolestivosti horního okraje trapézového svalu s reaktivní hyperémií po tlaku palce.

Diagnostika – dřívější kritéria byla založena na průkazu tlakové bolestivosti na definované anatomické body (viz obr.). Diagnóza byla dána při indukci bolestivosti při tlaku na 11 a více bodů z celkem 18.

Obr. 1 vyšetřované anatomické body při fibromyalgii.

Novější kritéria eliminují nutnost pozitivity tlakových bodů a zaměřují se spíše na přítomnost bolestivosti ve více lokalizacích spolu s přítomností neuropsychologických příznaků (únava, poruchy spánku, kognitivní dysfunkce, úzkost a deprese). Laboratorní vyšetření jsou negativní. Naopak, psychologické a psychiatrické vyšetření často odhalí patologii.

Terapie – velice obtížná! Základem je symptomatická léčba:

  • analgetika (lékem volby je tramadol, naopak, nejsou důkazy o účinku NSAID)
  • SSRI
  • psychoterapie

CAVE Kombinace tramadol a SSRI není vhodná pro riziko serotoninového syndromu.

Prognóza – quod vitam vynikající, quod sanationem nepříznivá. Nemoc může ztrpčovat život nemocných.