V této části bude uveden pouze přehled chorob důležitý pro praxi s důrazem na obrazovou část (nejdůležitější je na chorobu pomyslet).