Epidemiologie – incidence zánětlivých myopatií (IM) je 1:25000 s prevalencí 1:5000, ženy jsou postiženy 3x častěji než muži (myozitida s inkluzními tělísky je naopak častější u starších mužů), maximum věku výskytu je 50 – 60 let (vyjímkou ale nejsou ani i juvenilní myopatie).

Etiologie – není známá

 1. Genetická predispozice (HLA-DRB103, DQA1*05-DQB1*02)
 2. Vnější faktory – virové infekce, UV záření (dermatomyozitidy), léky (penicilamin)

Obecný diagnostický přístup – při podezření na IM je základem lokalizace postižených svalových skupin dále snaha si všimnout, zda je přítomno kožní postižení (heliotropní rash, Gottronovy papuly a dilatace kapilár nehtového lůžka). Dále je vhodný odběr kreatin kinázy (CK), při lokalizaci léze je vhodné EMG a MRI a definitivní diagnózu dá svalová biopsie.

Klasifikace

Obr. 1 Základní znaky jednotlivých forem IM.

I. Dermatomyozitida

Postihuje proximální svalové skupiny s charakteristickým kožním postižením:

 1. Otok očí, zejména horních víček
 2. Červenofialové zbarvení kůže čela, tváří, krku, hrudníku (zde ve tvaru V), na zádech, loktech a vnitřních kotnících (vystavených Slunci)…heliotropní exantém.
 3. Tmavě červený až fialový, mírně vyvýšený nesvědící exantém na extenzorové straně nad drobnými klouby ruky…Gottronovy známky.
 4. Hyperémie a teleangiektázie nehtových lůžek
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-5.png.
Obr. 2 Příznaky dermatomyozitidy. A + B: Gotronovy skvrny a papuly, C+D : Heliotropní exantém, E postižení nehotvých lůžek.

U dermatomyozitidy se soudilo, že protilátky a komplement vedou k destrukci endotelu s následnou ischemizací. Dle posledních studií je pravděpodobné, že hlavním mediátorem je IFN- β. Dochází k perimyziální infiltraci svalu CD4+ lymfocyty, makrofágy a dendritickými buňkami. Další klinické projevy odpovídají ostatním IM.

CAVE Dermatomyozitidy mají v 15 % asociaci s malignitami.

II. Polymyozitida

Heterogenní skupina chorob spojená s proximální svalovou slabostí. I zde je častá asociace s malignitami, i když menší než při dermatomyozitidách. V biopsii je častější perimyziální (může být i endomyziální) infiltrace CD8+ lymfocyty bez známek nekrózy svalstva.

Overlap syndromy – IM se mohou překrývat se sklerodermií, smíšenými chorobami pojiva, systémovým lupus erthematodes nebo revmatoidní artritidou.

III. Antisystetázový syndrom

= horečka + intersticiální postižení plic + neerozivní artritida + myozitida + Raynaudův fenomén + prsty mechanika (zhrubění a olupování kůže na radiální straně) + protilátky proti aminoacyl – tRNA syntetáze (anti-Jo-1)

Obr. 3 „Prsty mechanika“ u antisyntetázového syndromu.

Protilátky proti aminoacyl-tRNA syntetáze (z nichž nejčastější je anti-Jo-1) jsou přítomny u cca 30 % pacientů s myozitidou. Příznivé je, že antisysntetázový syndrom nebývá spojen s vyšší incidencí malignity.Histologicky lze nalézt perimyziální poškození a fragmentaci (větší než u dermatomyozitidy) s infiltrací CD8 lymfocyty.

IV. Myozitida s inkluzními tělísky

Většinou postihuje jedince nad 50 let věku (lehce častěji muže, než ženy). Na rozdíl od polymyozitidy je svalová slabost často asymetrická, často je postiženo předloktí (flexor digitorum profundus) a svalstvo stehen (vastus medialis a lateralis). Hladina kreatinkinázy je jen mírně elevovaná (max do 10 násobku normy a poměrně specifická je pozitivita anti-cN-1A (protilátky proti cytozolové 5′-nukleotidáze 1A), dále je typický snížený poměr CD4/CD8 lymfocytů se zvýšeným počtem CD8. Typická je špatná odpověď na léčbu. Charakteristickým znakem je přítomnost inkluzních tělísek obsahujících amyloid. Choroba pacienty většinou po 10 – 15 letech upoutá na vozík.

Obr. 4 Myozitida s inkluzními tělísky. A. Poškozená svalová vlánka s vakuolami a eozinofilními inkluzemi (šipka. B. Barvení na cytochrom oxidázu ukazuje COX+ inkluze v COX- svalových vláknech. C. Cytoplazmatická inkluze v barvení na p62. D. Elektronmikroskopický obraz. Zdroj: Harrison´s principles of internal medicine 18th edition.
Obr. 5 Klinický obraz myozitidy s inkluzními tělísky. A, B, C: Lehká/střední/těžká forma projevující se poruchami flexorů, D, E. Atrofie svalstva, F, G: Časná/pozdní forma se zachováním/zvazivovatěním vastus medialis. Zdroj: Harrison´s principles of internal medicine 18th edition

Klinický obraz IM – v předchorobí lze často vypátrat horečnaté onemocnění, mezi prodromy patří artritida nebo Raynaudův fenomén.

 • I. Svaly – svalová slabost postihuje proximální svalové skupiny končetin, trupu a krku. Následně vzniká atrofie, která klinicky nemusí být patrná (svaly jsou nahrazeny tukem a vazivem). Postupně mohou vznikat kontraktury. Bolest není nutným symptomem choroby. Projevy postižení:
  • dolních končetin – obtíže při chůzi do schodů
  • horních končetin – potížemi při zvedání předmětů
  • svalstva jícnu – dysfágie s rizikem aspirace
  • svalstva hrtanu a měkkého patra – chrapot, nazolálie
 • II. Klouby – neerozivní artralgie
 • III. Plíce – intersticiální plicní fibróza, riziko aspirace (prokazatelné na HRCT).
 • IV. Srdce – na EKG zejména poruchy převodu a arytmie (LAH, RBBB, SA blokády, síňové a komorové extrasystoly), jen vzácně srdeční selhání.
 • V. Kalcifikace – kalcifikace měkkých tkání je častější u dětí, v dospělosti vzácné.

Diagnostika

 • 1. Laboratorní testy – výrazné zvýšení CK a myoglobinu, nespecificky nespecificky zvýšení LDH, AST. Dále normální FW a CRP. Protilátky:
  • antisyntetázové autoprotilátky (anti-Jo-1)
  • anti-PM-Scl – specifické pro polymyozitidu
  • anti-Mi-2 – specifické pro dermatomyozitidu
 • 2. EMG – ukazuje myopatické postižení
 • 3. Biopsie – zánětlivý infiltrát, atrofie svalových vláken, případně jejich regenerace. Dermatomyozitida – perifascikulární atrofie a perivaskulární infiltrace CD4+ T- lymfocyty, makrofágy a B-lymfocyty. Polymyozitida – aktivované CD8+ T-lymfocyty, které obklopují a invadují neznekrotizovaná  svalová vlákna.
 • 4. MRI postižených svalů prokazuje edém.
MRI Findings in Inflammatory Muscle Diseases and Their Noninflammatory Mimics
Obr. 6 MRI pacienta s IM. Šipka ukazuje zánětlivý edém svalu

Diagnostická kritéria

 1. Proximální, symetrická svalová slabost, progredující po týdny nebo měsíce (s/bez přítomné bolesti, s/bez kožních změn).
 2. Elevace CK a myoglobinu
 3. Patologické EMG
 4. Bioptický průkaz myozitidy

Terapie

 • 1. volba glukokortikoidy – prednison v dávce 1 mg/kg/den po dobu 4 – 6 týdnů s postupnou detrakcí a dobou podávání nejméně 1 rok. Při vysoké aktivitě nemoci (dysfagie) nutné zahájit pulsy metylprednisolonu.
 • 2. volba imunosupresiva při život ohrožujícím průběhu nebo nedostatečné odpovědi na kortikoidy (cyklofosfamid, cyklosporin, takrolimus, mykofenolát mofetil, methotrexát, azathioprin).
 • Kalcifikace se mohou provalit navenek nebo chirurgicky extirpovat.

Prognóza

 • Děti – 50 % kompletní remise, 35 % pacientů vyžaduje protrahovanou léčbu, 15 % jsou těžké, život ohrožující stavy.
 • Dospělí – horší prognóza (zejména u paraneoplastických myozitid). Většinou nutná dlouhodobá léčba. Čím časnější stanovení diagnózy, tím lépe.